SOCIÁLNÍ SLUŽBA

SLUŽBY

Poradenství

Pokud potřebujete poradit v otázkách péče o seniory či v tématech týkající se stáří, obraťte se na naše sociální pracovnice prostřednictvím tel. 777 176 713

pondělí 13.00 - 16.00 hod.

středa   9.00 - 12.00 hod.

Svůj dotaz můžete napsat také na e-mail: fitseniorpb@gmail.com

SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Vymezení služby:

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením  jsou ve FIT SENIOR Příbram, z.s. registrovanou sociální službou, poskytovanou v souladu s § 66 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších právních předpisů.

Poslání služby

Služba je určena primárně seniorům. Posláním služby je podpora seniorů tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém prostředí.

Cíle služby

Cílem této služby je vyhledat a kontaktovat osoby ohrožené sociálním vyloučením, krizovou situaci zmapovat a podpořit tyto osoby tak, aby byla eliminována nepříznivá sociální situace těchto osob.

 1. posilovat a udržovat psychickou kondici
 2. udržovat míru soběstačnosti a samostatnosti
 3. poskytnout informace a podporu při řešení různých problémů
 4. podporovat co nejdelší setrvání seniorů v jejich přirozeném prostředí
 5. vytvářet, rozvíjet dovednosti, schopnosti, vědomosti, kompetence klientů

Cílová skupina služby

Cílová skupina klientů:

osoby s kombinovaným postižením

osoby s tělesným postižením

osoby se zdravotním postižením

Věková kategorie klientů:

dospělí (27 – 64 let)

senioři (65 – x let)

Co služba nabízí

 1. pomoc při vyplnění žádostí a úředních dokumentů
 2. pomoc při zprostředkování dalších odborných služeb
 3. pomoc při řešení finanční, bytové a sociální situace
 4. podporu při setrvání ve svém prostředí
 5. pomoc při uplatňování práv
 6. podporu soběstačnosti a samostatnosti
 7. doprovod na úřední jednání
 8. terapeutickou a poradenskou činnost

Formy poskytování sociálních služeb:

Služba probíhá terénní a ambulantní formou a je poskytována zcela zdarma!

ambulantní formou: Po-Út 8 – 12 hodin, St 8 - 16 hodin, Čt-Pá dle domluvy

terénní formou: Po-Út 8 – 12 hodin, St 8 - 16 hodin, Čt-Pá dle domluvy

Na níže uvedených kontaktních adresách: Na Příkopech 103, 261 01 Příbram I, 1. Patro