Finanční dary

Jsme nezisková organizace a s tímto vědomím zacházíme s každou korunou, která se k nám dostane.

To znamená účelně, efektivně, s vděčností. Víme, že na chleba se nejhůře vydělává, proto si finančních darů velmi vážíme.

Finančním příspěvkem podpoříte chod naší společnosti. Váš finanční příspěvek bude použit na základní aktivity, které ve FIT SENIORU probíhají, to jsou služby seniorům a jejich blízkým.

 

Vyberte si, jakým způsobem nás finančně podpoříte:

  • jednorázovým bankovním převodem
  • trvalým bankovním příkazem

 

Bankovní spojení:

FIT SENIOR Příbram, z.s., Č.ú.: vedený u Fio Banky, a.s. 2500400149/2010

Všechny finanční příspěvky budou použity na naplnění našeho poslání. I malé dary jsou velkou pomocí. Potvrzení o výši daru Vám rádi na vyžádání vystavíme.

 

Daňové zvýhodnění dárců

Pro Vaši informaci – příspěvek vyšší než 1000,- Kč u fyzických osob a 2000,- Kč u právnických osob (v průběhu celého roku) je odečitatelný od daňového základu. Rádi Vám zašleme daňové potvrzení pro finanční úřad.

Fyzické osoby (podle § 15 odst. 5 ZDP)

Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů za rok převyšující částku 1000 Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.

Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 ZDP)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.