Partnerství je důležité

Tak jako v minulých letech, i letos náši činnost podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Velmi si vážíme příspěvku, který nám pomohl překonat nejisté financování v době covidové.

Děkujeme