Sociální služba

FIT SENIOR Příbram, z.s. poskytuje BEZPLATNOU sociálně aktivizační službu (dále SAS) pro seniory dle paragrafu 66 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Máte zájem o sociálně aktivizační služby? 

Kontaktujte nás telefonicky: +420777176713 nebo e-mailem: fitseniopb@gmail.com nebo prostřednictvím kontaktního formuláře zde na webu.

Aktuální rogram služby zde:

program_unor_2022  

SAS_obecnice_leden+únor

SAS_bratkovice_leden+únor

SAS_vranovice_leden+únor

SAS_kodus_únor

Poslání služby:

Posláním služby SAS (sociálně aktivizační služba pro seniory) je pomáhat seniorům k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, podporovat jejich sociální začleňování, prodloužení aktivního a nezávislého života a rozvoj jejich integrace do společnosti.

Cíle SAS:

 • stabilizace psychického a fyzického stavu
 • tvorba nových sociálních kontaktů
 • zvyšování kvalifikace, kompletencí
 • zprostředkování informací a podpora při řešení problémů
 • zlepšení sociálních a komunikačních dovedností

Cílová skupina:

Senioři (62+) z Příbrami a obcí ORP Příbram.

Místní dostupnost služby:

 • základní ambulantní služba je poskytována v klubovně spolku v ulici Na Příkopech 103, Příbram I (budova bývalé 1. polikliniky), lokalizované v centru města v bezprostřední blízkosti úřadů a zastávky MHD, budova je bezbariérová
 • terénní služba je pak poskytována formou klubu ve spolupracujících obcích ORP Příbram 1x týdně a trvá přibližně 2 hodiny.
PONDĚLÍ 9.30 Obecnice 13.30 Dolní Hbity
ÚTERÝ 10.00 Bratkovice/Dominikální Paseky 14.00 Podlesí
STŘEDA 13.30 Vranovice

Časová dostupnost služby: 

ambulantní formou:

Po-Út 8 – 12 hodin,

St 8 - 16 hodin,

Čt-Pá dle domluvy

terénní formou:

Po-Út 8 – 12 hodin,

St 8 - 16 hodin,

Čt-Pá dle domluvy

Kapacita služby:

ambulantní individuální: max 1 klient v daný okamžit

ambulantní skupinová: max 12 klientů v daný okamžik

terénní: max 20 klientů v daný okamžik

ROZSAH ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ: 

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (formou volnočasových aktivit podporujeme setkávání, tvorbu sociálních kontaktů)
 • sociálně - terapeutické činnosti (socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob - výuka technologií, trénování paměti, cvičení jemné motoriky, hraní společenských her, pohybové aktivity, vzdělávací aktivity)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí - rádi vás doporovodíme na jednání s Úřadem práce, Českou správu sociálního zabezpečení a další instituace)

ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ:

 • poskytneme vám informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby
 • poskytneme vám informace o možnostech výběru sociálních služeb a informace o jiných formách pomoci (např. dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče)
 • poskytneme vám informace o základních právech a povinnostech, zejména pak v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běženě dostupných zdrojů pro zabránění socilního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě
 • poskytneme vám informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spodílejí na péči o rodinu
 • pomůžeme vám vyplnit různé žádosti pro jednání na úřadech.
 • poradíme vám v oblasti sociálních dávek
 • základní sociální poradenství poskytujeme osobně, telefonicky či e-mailem (viz výše)

KONTAKT:

Ludmila Šamšulová, DiS.

vedoucí sociálních služeb

ludmila.samsulova@gmail.com

 

Kristina Hovorková

ředitelka organizace, pracovník v sociálních službách

kristina.hovorkova@gmail.com

tel.: 777 176 713