Vize

Hlavní poslání

Ukázat seniorům cestu k aktivnímu a zdravému stárnutí a nabídnout jim vhodný, kvalitní a dostupný program. Senior je respektovanou a sebevědomou součástí dnešního moderního světa, orientuje se v něm, život mu přináší radost. Posílení pozitivního obrazu seniorů ve společnosti.

Cílová skupina

Občané Příbrami a okolí, po dosažení důchodového věku, kteří žijí v domácím prostředí, jsou soběstační avšak jsou již ohroženi některými faktory, které s ukončením aktivního pracovního procesu mohou nastat. Jako je snížení objemu pravidelného pohybu, sedavý způsob života, ztráta sociálních kontaktů, ztráta denního režimu, nedostatek smysluplných aktivit a osobního rozvoje, pocit neužitečnosti a další.

V širším kontextu vnímáme jako sekundární cílovou skupinu rodiny seniorů, které jsou péčí o nesoběstačného seniora velmi zatíženy a také stát, který na péči o nemocné seniory vynakládá nemalé finanční prostředky.

Nástroje

Vidíme pohyb jako lék proti stárnutí, který nic nenahradí. S pomocí široké škály pohybových programů, které jsme uvedli do praxe, pomáháme příbramským seniorům zůstat aktivními a soběstačnými. Kurzy jsou stavěny tak, aby si vybrali ti velmi zdatní i ti zdravotně omezení, muži i ženy. To vše s kvalitními lektory a za dostupnou cenu. Kromě pohybových aktivit se věnujeme i oblasti vzdělávání, technologií, umění a tvoření. Klademe důraz na aktivní prožitky před pasivní konzumací informací.