Úvodní slovo

Kristina Hovorková

Vážení,

dovolte, abych se s vámi na tomto místě trochu osobněji podělila o myšlenku a vznik projektu FIT SENIOR.

Na úplném začátku stála má zkušenost se cvičením jógy. Tak jako mnozí, objevila jsem její kouzlo a pozitivní dopad nejen na tělo, ale i na duši a hlavně a nečekaně na celý osobní život. V ten samý moment se v mé rodině odehrálo několik zdánlivě nesouvisejících událostí. Jeden blízký člen odešel do důchodu a když jsem se vcítila do jeho situace, uvědomila jsem si, jak velký životní milník a změna to je. Dále to byl odchod mého dědečka, bohužel již na věčnost, který byl po celý život neuvěřitelně aktivní, příkladný fit senior. A pak ne příliš veselá zkušenost s dožitím mých druhých prarodičů v domově důchodců.

Když se v jeden moment toto vše promíchalo s mou potřebou pracovat s lidmi, vidět v práci nějaký přesah a s mými mnohaletými zkušenostmi s trénováním tance, uzrála ve mě myšlenka, že cvičení pro seniory by mohlo být to pravé a začala jsem si doplňovat vzdělání v oblasti pohybu seniorů.

Začala jsem se čtyřmi skupinkami cvičenců v lednu 2012. Začátky byly těžké, jak to tak bývá. Roznášela jsem po Příbrami letáčky, kde jsem nabízela cvičení na první měsíc zdarma, aby se lidi přesvědčili, že jim bude lépe. Cvičení pro seniory v Příbrami nikdo moc nedělal, oslovení na mě hleděli s nedůvěrou nebo mi odpověděli, že už se za svůj život nacvičili až až. Ehm.

Takže začínalo být jasné, že tato generace není, narozdíl od těch následujících, na vlně fitness a zdravého životního stylu a že zde bude muset jít ruku v ruce i osvěta. Ale povedlo se a přihlásilo se prvních cca 40 zájemců. Skvělé je, že většina z nich, je s námi dodnes! Reakce těchto zapojených byla zase naopak velmi kladná a právě tato zpětná vazba byla motivací udělat z toho funkční projekt pro mnohem více seniorů a s rozsáhlejším programem.

Velký zlom přišel s rozhodnutím na jaře roku 2013, kdy byl založen spolek, tehdy ještě občanské sdružení. Získali jsme finanční podporu města Příbram a cvičení mohli rozšířit, přestěhovat do vhodnějších prostor a nabrat nové zájemce.

Nyní jsme, troufám si říct, za hranicí těch “porodních” bolestí, každý rok nás něco naučil a někam nás posunul. Některé byly bez chyby, některé velmi těžké. A právě v těch těžkých chvílích nás vždycky podpořili ti, pro které vše děláme, což mi vždycky dalo sílu jít dál, výš a odhodlaněji. Klidně sepsali petici a šli za nás bojovat na radnici. Pracovat se seniory je něco neuvěřitelného. Míra vděku, kterým vás zahrnou, když cítí, že pro ně pracujete upřímně a s láskou je obrovská.

Myslím, že se mi daří potkávat a zapojovat lektory, kteří mají dar se seniory jednat partnersky, s respektem, předávat jim to nejlepší a podporovat je, když si myslí, že už něco nezvládnou. A za to jsem velmi vděčná a děkuji jim.

FIT SENIOR je nedílnou součástí života stovek příbramských seniorů. Těší mě, když vidím nově vznikající přátelství (a jeden vztah!), když si jdou děvčata po cvičení sednout na kafe, když mi chodí maily s milými slovy o tom, jak jim naše aktivity zlepšují život, když jsou lektoři v úžasu, kolik lásky se na ně po každé lekci snese a samozřejmě vždy slavím, když mi přijde kladné rozhodnutí o přidělení dotace, daru, grantu. Znamená to totiž, že v nás někdo věří, vidí dobrou práci a že budeme moci dál růst.

Děkuji především své rodině za to, že tolerují kolik času tomuto projektu věnuji. Také všem seniorům, že jsou s námi, lektorům za jejich dobrou práci a partnerům, že v nás věří.

Kristina Hovorková, zakladatelka projektu